Alastes 01.01.2017 Norras on jõustunud uued maksu ja mahaarvamise määrad. Läbi vaatan kõige aktuaalsemad muudatused.

Maksumäärade muudatused:

Tulumaks Inntektsskatt 24%, on langenud 1%, uus määr kehtib eraisikutele ja firmale.

Täiendav astmeline tulumaks Trinnskatt on suurenenud maksumäärad ja tulu summad millest need rakendatakse:

Aasta sissetulekuga kuni 164 100 krooni maks ei rakendata.

Esimene aste alates 164 100 krooni (+2.7%) – maksumäär 0.93% (+0.49%)
Teine aste alates 230 950 krooni (+2.7%) – maksumäär 2.41% (+0.71%)
Kolmas aste alates 580 650 krooni (+2.7%) – maksumäär 11.52% (+0.82%)
Neljas aste alates 934 050 krooni (+2.7%) – maksumäär 13.7% (+0.82%)

 

Eraisiku sotsiaalmaksumäär Trygdeavgift  ja tööandja sotsiaalmaksumäärad Arbeidsgiveravgift on jäänud samaks. Muutunud on miinimum tulu millest rakendatakse sotsmaks –  54 650 krooni (+10.1%). Ja maksuvaba kaardi frikort saab taotleda juhul, kui kogu aasta tulu ei ületa 55 000 krooni (NB! maksuvaba kaart on saadaval ainult nendele kes resideerub aastaringselt Norras).

Varamaksu määrad Forumeskatt on jäänud samaks, aga nüüd rakendatakse vara turuväärtuse kohta, mis on üle 1,48 miljoni krooni (+5,7%).

Mahaarvamise, ehk maksuvabamiinimumi muudatused:

Minimaalne mahaarvamine Minstefradrag kasvas kuni 94 750 krooni (+2.7%), millest algsumma 4 000 krooni on jäänud saamaks, aga määr 44% on suurenenud 1%.

Isiklik mahaarvamine Personfradrag esimesel tuluklassil kasvas kuni 53 150 krooni (+2.7%) ja teisel tuluklassil kasvas kuni 78 300 krooni (+2.7%).

Tööle ja kojusõitude omafinantseering (mis on sisse arvatud minimaalne mahaarvamisel) on jäänud saamaks 22 000 kroonini, aga kilomeetrihinnad on kasvanud 1,56/0,76 kroonini (+ 4%/8,6%).

 

Arvestades maksumäärade ja mahaarvamise muutusi võiks kalkuleerida tegelik maksukoormuse muutus. Kui arvestada aasta sissetulekuga 150 000 kuni 500 000 siis reaalne maksukoormus langes 0,61% võrreldes eelmise aastaga.

Aastatulu 2016 a. kogumaks 2017 a. kogumaks muutus
krooni % krooni % krooni %
150 000 20 738 13,83 19 704 13,14 -1 034 -0,69
200 000 32 139 16,07 30 858 15,43 -1 281 -0,64
300 000 65 363 21,79 63 391 21,13 -1 972 -0,66
400 000 100 262 25,07 98 001 24,50 -2 261 -0,57
500 000 135 162 27,03 132 611 26,52 -2 551 -0,51

Norra maksukoormuse muutuse võrdlus

Lähimalt maksumäärade muudatusega saab tutvuda Norra Kuningriigi valitsuse veebilehel.