Alastes 01.01.2016 Norras hakkavad kehtima uued maksu ja mahaarvamise määrad. Samuti muutus ka maksustamine, sest hakkas kehtima täiendav astmeline tulumaks. Läbi vaatan kõike aktuaalsemad muudatusi:

Tulumaks Inntektsskatt 25%, on langenud 2%, uus määr kehtib eraisikutele ja firmadele.

Täiendava tulumaksu Toppskatt asemel on tulnud uus täiendav astmeline tulumaks Trinnskatt. Reaalselt see on saama täiendav tulumaks, aga sinna lisatakse kaks esimest astet.

Aasta sissetulekuga kuni 159800 krooni uus maks ei rakenda.

Esimene aste alates 159800 krooni – maksumäär 0.44%
Teine aste alates 224900 krooni – maksumäär 1.7%
Kolmas aste alates 565400 krooni (+2.7%) – maksumäär 10,7% (+1.7%)
Neljas aste alates 909500 krooni (+2.7%) – maksumäär 13,7% (+1.7%)

Eraisiku sotsiaalmaksumäär Trygdeavgift ja tööandja sotsiaalmaksumäärad Arbeidsgiveravgift on jäänud samaks.

Varamaksu määrad Forumeskatt on jäänud samaks, aga nüüd rakendatakse vara turuväärtuse kohta, mis on üle 1,4 miljoni krooni (+16.7%).

Mahaarvamise, ehk maksuvabamiinimumi muudatused:

Minimaalne mahaarvamine Minstefradrag kasvas kuni 91450 krooni (+2.7%), millest algsumma 4000 krooni ja määr 43% on jäänud saamaks.

Isiklik mahaarvamine Personfradrag esimesel tuluklassil kasvas kuni 51750 krooni (+2.7%) ja teisel tuluklassil kasvas kuni 76250 krooni (+2.7%).

Tööle ja kojusõitude omafinantseering (mis on sisse arvatud minimaalne mahaarvamisel) on kasvanud 22000 kroonini, aga kilomeetrihinnad on jäänud saamaks.

Samuti 25% võrra kasvas BSU hoiuse ja annetuse mahaarvamised, mõlemad on nüüd maksimaalselt 25000 krooni aastas.

Arvestades maksumäärade muutusi ja uue asmelise tulumaksu rakendus võiks kalkuleerida tegelik maksukoormuse muutus. Kui arvestada aasta sissetulekuga 150000 kuni 400000 siis reaalne maksukoormus langes 0,75% võrreldes eelmise aastaga.

kogutulu 2015 a. kogumaks 2016 a. kogumaks muutus
krooni % krooni % krooni %
150000 21777 14,52 20738 13,83 -1039 -0,69
200000 33572 16,79 32139 16,07 -1433 -0,72
300000 67949 22,65 65363 21,79 -2586 -0,86
400000 103149 25,79 100263 25,07 -2886 -0,72

Maksukoormuse muutuse võrdlus

Lähimalt maksumäärade muudatusega saab tutvuda Norra Kuningriigi valitsuse veebilehel.