Maksumaksjatele püsi ID numbriga, kes on registreeritud altinn.no e-kasutajaks, detsembris on saabunud Maksukaardi 2016 infokiri. Nendele, kes ei ole altinnis e-kasutajaks registreeritud, info maksukaardi kohta peaks saabuda posti teel.

On tähtis kontrollida maksukaardi tulude ja mahaarvamise numbrid. Juhul, kui selle aasta tulu oleks suurem kui plaanitud, aga mahaarvamised on väiksem, siis tasub need andmed parandada ja uut maksukaardi tellida. Sellega saab vältida võimalike maksuprobleeme tulevas aastas.

Nendele maksumaksjatele, kellel on ajutine ID number (mis algab 4, 5, 6, 7), maksukaart ei oleks automaatselt valmis. Selle taotlemiseks tuleb pöörduda Skatteetateni ja esitada avaldus maksukaardi tellimiseks. Juhul kui palgapäeva ajaks tööandjal ei oleks töötaja maksukaardi, siis tema kohustab rakendada 50% tulumaksumäär.

Kui teil mingil põhjusel ei ole kehtivat 2016 aasta maksukaardi, siis selle kättesaamiseks palun pöörduge meie juurde. Me valmistame vajalikud avaldused, mis saab edastada posti teel. Sellega kokkuhoiete aega maksuameti sõitmises ja järjekorra seismises.