Konfidentsiaalsuspõhimõtted

Klientide ja veebilehe külastajate suhtes lähtume isikuandmete kaitseseadusest. Me ei edasta ega lase ligi kolmandaid isikuid isiklikule infole nagu kliendi sissetulek, tööandja, tööajad jne.
Eelnimetatust lähtub:

  • Me ei edasta infot Eesti Maksuametisse
  • Kogu informatsioon jääb rangelt konfidentsiaalseks
  • Aadresse ei hakata kasutama Noradvice väliseks tarbeks

Kogu informatsiooni, dokumente ja kirju kasutatakse vaid kliendile teenuse osutamiseks. Info salvestatakse järgnevate kasutamiskordade või uute teenuste tellimise eesmärgil. Kliendi soovil võib info täielikult või osaliselt kustutada. Informatsiooni edastatakse kolmandatele isikutele vaid kliendi loal ja volitusel või seadusega ettenähtud juhtudel.