Nüüd on võimalik täita Eesti tuludeklaratsiooni. Kõigil, kellel on deklareerimiskohustus ja kes said eelmisel aastal Norras maksustava tulu, soovitan deklareerida need andmed Eesti deklaratsioonil.

Miks see on nii oluline?

Muidugi seadus nõuab, et iga Eesti resident peab deklareerima kõik oma välistulud. Kuid ma lähtun oma soovituses siiski sellest, et õigeaegselt deklareeritud andmed aitavad vältida ümberarvestust ja võimalikke tagasinõudeid.

See ei ole saladus, et Norra ja Eesti pädevad asutused vahetavad andmeid ja kui välistulu ei olnud õigeaegselt deklareeritud, siis hiljem parandatud deklaratsioon võib tekitada koos intressidega maksuvõla. Pange tähele, et deklaratsiooni arvestuskäik võib muuta tulemust, seda eriti juhul kui:

  • on tehtud ühisdeklaratsiooni avaldus – abikaasa tulu ja välistulu mõjutavad kogu arvestuskäiku, sest sellega võib muutuda maksuvabamiinimumi arvestamine;
  • on tehtud madalapalgaliste töötajate toetuse avaldus – siin on kindlad reeglid tulu piirmäära kohta, samuti Eesti- ja välistulu ning tulumaks arvestatakse koos. Kui toetuse avaldus oli tehtud ühisdeklaratsiooni kaudu, siis arvesse lähevad abikaasaga ühised andmed – kogutulu, mahaarvamised ja tulumaks;
  • olete töötanud kahes (või enamas) riigis sama aasta jooksul;
  • te olete saanud töövõimetuspensioni, töövõimetustoetust, pensioni või muud maksustatavat tulu Eestis.

Kust leida deklareerimiseks vajalikud andmed?

Norra reeglite järgi peab iga tööandja (või muu väljamakse tegija) esitama hiljemalt 30ndaks jaanuariks eelmise aasta kokkuvõtte, kus oleks näidatud väljamakstud summad, kinnipeetud maksud ja muud vajalikud andmed. Selle tõendi nimi võib olla erinev ( Lønnsoppgave , Sammenstillingsoppgave, Årsoppgave, End of year summary, A-meldig oppsummering, Inntekter fradrag og trekk ), kuid see peab sisaldama kõik vajalikud numbrid deklareerimiseks.

Tõendil olevad tulud, mis on märgitud maksustatavaks (taxable / trekkplikt / skatteplikt), summeritakse ja deklareeritakse punktis 8.1 või 8.8 (oleneb tingimusest). Kinnipeetud maksud, mis on tõendil märgitud Forskuddstrekk / Prepayment deduction deklareeritakse kinnipeetud tulumaksu osas. Andmed iga tööandja kohta deklareeritakse ühiselt ja väljamakse ning kinnipidamise kuupäevaks kirjutakse aasta lõpp.

Kindlasti säilitage kokkuvõtte tõendid, et vajadusel saaks neid esitada maksuametile.

Kui teile ei ole tulnud aasta kokkuvõtet, siis sellel juhul saab vajalikud andmed kätte mitmel viisil. Sellest kirjutan järgmistes postitustes.