Norrasse Tööle

Mõnikord võib Norras töö leidmine olla üsna raske, kuid piisava pingutuse korral on see täiesti reaalne. Norras on teatud piirkondades pidev nõudlus hooajatööliste ja teatud elukutsetele. Aga üldiselt on see väga avatud riiki võõrtööjõule. Minimaalsed tingimused, mis peaksid olema töötajal on inglise keele teadmised kõnes ja nõudlus eriala tööturul. Tööd võib leida kas vahendajate või otse tööandja kaudu.
Kõige levinumad tööotsimise veebilehed on NAV(Nora sotsiaalne teenuste tööbörs) ja FINN.NO(populaarne kuulutuste veebileht Norras). Igal juhul on tööotsingutega seotud ka eluaseme otsimine ja reisimine Norrasse. Kui transport on enam-vähem selge, on taskukohase eluaseme leidmisega natukene raskem. Seega on mõistlik otsida tööandjaid, kes saavad aidata elukoha leidmisel või võtta ühendust oma tööhõive vahendajaga.
Kui te leidsite töö ja lähete Norrasse tööle rohkem kui kolmeks kuuks, siis peate selle aja jooksul politseis end registreerima (nüüd on see lihtsalt registreerimine, enne seda kutsuti seda töö- /elamisloaks). Registreerimiseks peate täitma online- küsimustiku UDI ja broneerima visiidi politsei migratsiooni osakonda. Registreerumine on tasuta, luba väljastatakse antud ainult üks kord ja seda ei ole vajalik uuendada, laiendada või muuta.
Riikide kodanikel, kes ei ole ELi liikmed ja EEA (kaasa arvatud kodakondsuseta isikud), peab Norras töötamiseks olema elamisluba. Siin lisanduvad mõned piirangud seoses elamis- ja viibimisloa hankimisega Norras. Põhimõtteliselt on lisapiirangud seatud eesmärgiga kohaliku tööturu kaitsmiseks võõrtöötajate sissevoolu kontrollimisel.Tööaeg on piiratud kuni 6 kuud, samuti on tingimus, et selles kommuunis on võimatu leida kohalikke inimesi antud töökohale. Spetsialistid võivad saada elamisluba pikemaks ajaks, näiteks projekti kestvuse perioodiks.Pikemaks tööperioodiks on vaja kinnitada oma erialane kutse või kõrgharidus. Elamisloa taotlemine maksab 3000 krooni.
Teine kohustus võõrtöölistel on saada maksukaart. Selle saamiseks on vaja pöörduda Maksuametisse, täita vormi isikuandmetega, informatsiooni tööandjast ja elukohast. Esmane taotlus maksukaardile on ka identiteedi kinnitus. Korduv kaardi kätte saamine on võimalik siis postiga või läbi interneti.
Seda avaldust tasub täita võimalikult täpselt ja tähelepanelikult. Neid andmeid kasutatakse edaspidi tuludeklaratsiooni koostamisel. Andmete ebatäpsus võib viia ebatäpsete arvutusteni. Kui esimese palga väljamaksmise ajaks pole töötajal maksukaarti, on tööandjal kohustus 50% ulatuses hoida kinni tulumaksu. 2014 aastast antakse maksukaarti välja digitaalselt.
Koos esialgse maksukaardiga antakse ka isikukood. Tavaliselt, kui tööaeg ei ületa 183 päeva, siis väljastatakse ajutine kood, mida nimetatakse D-koodiks. Kui leping on vormistatud pikemaks perioodiks või tähtajatult, siis tuleb vormistada elukoha muutus ja hakata Norra residendiks. Peale seda saab maksumaksja pideva koodi või ID-koodi. Kõik põhiteenused (meditsiin, sotsiaalteenused, ettevõtlus, pangateenused, telefon) on kättesaadavad nii tähtajalise kui püsikoodiga isikutele. Tähtajalise koodi omanikul pole maksusoodustusi ega eeliseid tollieeskirjades (näiteks auto olemasolul).

Kontrollige aadresse rahvastikuregistris: enda, abikaasa ja / või laste omi

Arvestades mõningate maksusoodustuste eripärasid, soovitame kontrollida oma aadresse Eesti rahvastikuregistris. Naise, mehe ja lapse addressid peavad olema samad. Mõningaid maksusoodustusi ja hüvitisi antakse juhul kui elatakse koos perega. Ametlikuks kinnituseks on elukoha sissekirjutus.

 Suhte registreerimine

Kui olete vabaabielus, siis võiksite mõelda antud suhte ametlikuks tegemise peale. Võimalik maksusoodustus sõltub ametliku abielutunnistuse olemasolust.

Võtke endaga kaasa pass

Muidugi, ID-kaart on dokument ja sellega on kerge tulla Norra. Kuid sellega võib ka tema kasu lõppeda. Politsei, maksuamet ja pangad võivad paluda esitada kehtivat passi.

Norra maksud

Maksukaardi taotlemisel, arvutakse välja maksumaksjale optimaalse maksumäära ja määratakse maksude tabeli numbri, mille järgi saab tööandja tulumaksu kinni pidada. Miks nii keeruliselt? Norras on kaks peamist maksude mahaarvamist: tulumaks, sotsiaalmaks ning täiendavad maksud varalt ja lisasissetulekutelt. Täpsemaks maksu arvutamiseks peab poolikult töötatud kuudel, pühadel, haiguslehel või teiste muutustega tulumaksu osas olema tasakaalustama. Selline progressiivne aruande raport tagab, et aasta lõpuks ei saanud ega maksnud töötaja ülemääraseid lisatasusid. See tähendab, et ideaalis peaks maksudeklaratsiooni tulemus olema null.
 • Sotsiaalmaks Trygdeavgift – makstakse 8,2% kogubrutotulust. Aastase sissetulekuga kuni 49650 ollakse sotsiaalmaksu maksmisest vabastatud.
 • TulumaksInntektsskatt – koosneb 3 osast, mis jagunevad valdade, maakondade ja riigi vahel ning moodustavad kokku 27%.
 • Täiendav tulumaks Toppskatt – 9% kehtib kõrgema sissetuleku puhul kui 550550 krooni aastas.
 • Varamaks Forumeskatt – 0,85% rakendatakse vara turuväärtuse kohta, mis on üle 1,2 miljoni krooni.

Põhja elanikele (Nord-Troms ja Finnmark) on maksumäär veidi madalam – 23,5% ja tulumaks täiendava tulu kohta on 7%.

Norras on kaks peamist maksude mahaarvamist – mahaarvamine isiklikele kulutustele (personfradrag) ja minimaalne mahaarvamine mis on seotud tööde maksumusega (minstefradrag).

 •         Isiklike kulutuste mahaarvamisel on 4200 krooni kuus või 54000 krooni aastas.
 •         Tööga seotud kulutuste mahaarvamine võib olla kuni 43% sissetulekust, kuid mitte rohkem kui 89050 ja mitte vähem kui 31800 krooni aastas.

Mõlemad mahaarvamised kehtivad maksumaksjatele, kes töötavad Norras ja arvutatakse proportsionaalselt töötatud ajale riigis.

Norras on teatavat liiki maksukohustuslastel võimalik kasutada teatud maksusoodustusi, teisi maksumäärasid või teatavat liiki makse. Iga soodustuse saamiseks peavad olema täidetud kõik tingimused ja eeldused.
Maksusoodused võivad olla esitatud:

 •         Välismaalastele
 •         elanikele kes elavad põhja Nord-Tromsos ja Finnmarkis
 •         Abikaasa ülalhoidjale / madala sissetulekuga
 •         Üksikvanematele
 •         Vanematele, kelle lapsed on kuni 12 aastased
 •         Laenuvõtjatele
 •         Meremeestele
 •         Perest eemal töötajatele
 •         Kuni 22 aastastele noortele

On veel mitmeid soodustusi, mis kehtivad teatud liiki hõivatuses. Et saada maksusoodustust või mahaarvamisi tuleb vastata erinevatele tingimustele. Lisateavet soodustuste tingimustest ja nende saamisest on võimalik meilt teada saada.

Majandusaasta Norras vastab kalendriaastale, algab 1. jaanuaril, lõpeb 31. detsembril. Jaanuaris peab iga töötaja saama tööandjalt aastaaruande Lønns og trekkoppgave (vorm RF-1015) eelmisel aastal saadud palgast, kinnipeetud maksudest ja teistest väljamakstud või kinnipeetud summast. Samalaadne aruanne saadetakse Maksuametile.
Tuginedes aruandele, andmed taotluselt maksukaardile ning oma andmedelt, maksuamet on vormistab tuludeklaratsiooni, mida võib nimetada ka Tax Return, Selvangivelse, Sølvmelding või vorm RF-1030.
Tuludeklaratsioon saadetakse maksumaksja postiaadressile märtsi lõpus ja seda tuleb kontrollida, täita ja tagasi saata hiljemalt 30. aprilliks. Kui te ei täida avaldust, peetakse asi vaikimisi deklareerituks ning iga-aastase maksu arvutamisel kasutatakse esialgselt esitatud andmed.
Tuludeklaratsiooni tuleb eelnevalt täidetud. Isikutel, kellel on deklaratsioonis püsiv isikukood, on deklaratsioonis tehtud maksueelne arvutus. Kui andmed on jäänud samaks, siis tõenäoliselt see summa tagastatakse või tuleb maksumaksjal maksta.
Kui maksumaksjal oli ajutine isikukood siis esialgset kalkulatsiooni talle ei tehta. Et teada saada tuludeklaratsiooniga tagastatavat summat, tuleb meie kodulehel täita “maksu kalkulaatori vormi” või saata esilehe koopia ja täpsustada kinnipeetud maksude hulk.
Kui otsustad esitada tuludeklaratsiooni iseseisvalt, järgige 5 põhisammu:

 •         Kontrollige andmed
 •         Lugege asjakohaseid maksusoodustusi
 •         Täitke informatsioon, põhjendage see
 •         Kontrollige aadress
 •         Lisage pangakonto number

Pärast tuludeklaratsiooni täitmist tuleb kindlasti see allkirjastada ja saata deklaratsioonis toodud aadressile. Rohkem teavet võib leida Maksuameti ametlikul kodulehel www.skatteetaten.no. Samuti on võimalik täita oma maksudeklaratsioon internetis, läbi riigi portaali www.altinn.no. Sellisel juhul järgige deklaratsiooni täitmisel sama järjekorda nagu ka paberkandjal täitmisel.
Deklaratsiooni täites peab meeles pidama, et paljud mahaarvamised kehtivad ainult teatud tingimustel ning mõned neist võivad teised hüved kehtetuks muuta.
On vaja hästi tunda maksusüsteemi ja leida endale kõige kasumlikumad mahaarvamised ja soodustused. Selleks soovitamegi tuludeklaratsiooni täitmiseks pöörduda meie poole.

Pärast täidetud deklaratsiooni laekumist võetakse arvesse kogu maksustatav tulu, kajastatakse kõik peamised mahaarvamised ning arvutatakse aastane tulumaks.
Aastast kinnipeetud tulumaksu võrreldakse summaga ja näidatakse vahe. Kui tulumaksu maksti rohkem, siis see tagastatakse maksumaksjale. Kui maksti vähem, siis kuulub vahe juurdemaksmisele.
Lihtsamaks arvutamiseks täiendava tulumaksu tagastamise osas saab kasutada järgmist väidet- enamjaolt tagastada saab ainult tulumaksu.

Seega, kui maksumäär on 27%, on see mahaarvamise osa tegelikult tagastatakse. See tähendab, et iga mahakantud 1000 kroonilt saab tagasi 270 krooni.

Esimene osa valmis maksudeklaratsioone hakkavad tulema juuni lõpus.
Kui on vaja rohkem aega kontrollimaks esitatud andmeid, siis see võib tulla ka järgmistes kuudes, kuid mitte hiljem kui oktoobri keskel.
Tavaliselt vaadatakse elektrooniliselt täidetud deklaratsioonid kiiremini läbi. Kahjuks pole deklaratsiooni läbivaatamise kiirust võimalik mõjutada.
Kui tekib täiendavaid küsimusi muudetud või lisatud saaja andmetes, siis maksuamet võtab kindlasti maksumaksjaga ühendust.
Pärast deklaratsiooni saabumist võib mööduda kuni 3 nädalat, kuni raha laekub Teie pangakontole. Nimelise rahatšekiga võib minna isegi kauem, kuni üks kuu.
Jah, 3 nädala jooksul alates deklaratsiooni laekumisest võib vaidlustada selle tulemusi. Kui on olemas hea põhjus, võib viimaste aastate deklaratsioone üle vaadata. Sõltumata tuludeklaratsiooni ülevaatamise tulemusest, tulumaksuvõlg peaks olla makstud õigeaegselt. Deklaratsiooni läbivaatamiseks võib võtta kuni 4 kuud, erijuhtudel võib see olla ka kauem.

Sotsiaalsüsteem

Norra sotsiaalne süsteem on etaloniks kogu maailma sotsiaalsele kaitsele. Paljudele on Norra sotsiaalne süsteem peamiseks põhjus töö otsimiseks ja sinna kolimiseks. Kogu riikliku sotsiaalse süsteemiga tegeleb NAV. Vaatame läbi peamised sotsiaalsed toetused ja tingimused nende saamiseks.
Lastetoetust on võimalik saada, isegi kui lapsed ei ela Norras vaid elavad teise vanemaga ühes riigis EØS(Euroopa majanduspiirkonnas). Toetuse suurus on 970 krooni lapse kohta.

Nord-Troms ja Finnmarki elanikele makstakse täiendavalt 320 krooni. Välismaalastele, kes ajutiselt töötavad Norras, on antud toetuse saamise eelduseks töö olemasolu.
See tähendab, et toetust võib maksta ainult sel ajal, kui üks vanematest töötab Norras. Teine, mitte vähem oluline tingimus, on kooselu koos perega.
Reeglite järgi tuleb väljamaksete korrigeerimiseks teavitada NAV-i töö lõppemisest ja muutusi perekonnaseisus.
Rohkem infot toetuste kohta saab siit.

Täiendavat toetust saavad üksikvanemad, kes ei ela koos lapse isaga. Täiendava toetuse suurus on 970 krooni. Kui üksikvanem abiellub või elab rohkem kui aasta koos elukaaslasega, kaotab ta õiguse saada täiendavat lastetoetust. Teatud tingimustel saab lisaks lastetoetusele veel täiendava toetuse. Lisa 660 krooni makstakse lapsele kuni 3 aastaseks saamiseni.
Selle toetuse maksmine võib olla võimalik samal ajal kui laps on vanuses aasta kuni kaks ja ei käi lasteaias. Toetuse väljamaksed tähendavad täiendavaid kulutusi lapsehoidja näol või on vanemad võimetud töötama täiskoormusega. Toetuse suurus on 6000 krooni. Toetuste saamine on võimalik, kui laps käib lasteaias osalise ajaga, siis summa muutub proportsionaalselt külastava ajaga. Rohkem infot leiad siit. .
Töötu abiraha on kättesaadav kõigile töötajatele, kes on kaotanud oma töö järgmistel põhjustel:

 • Koondamine
 • Ametist lahkumisel (8 esimest nädalat ei maksta)
 • Lepingu lõppemisel

Samuti on võimalik saada toetust tööaja olulise vähenemise tõttu (pool või enam)
Põhitingimused toetuste saamiseks on:

 • Teenistus mitte vähem kui 132.555 eelmise aasta jooksul
 • Töölt täielik või osaline puudumine
 • Sa pead olema registreeritud töötuks ja kinnitama oma staatust iga 2 nädala tagant
 • elama või viibima Norras
 • Ole aktiivne oma tööotsingutes

Toetuste kehtivus võib olla kuni 2 aastat. Väljamakse on 62,4% aastasest bruto sissetulekust
Lisainformatsioon ja tingimuste kirjeldus
Lisainformatsioon ja tingimuste kirjeldus/strong>

Ajutine töötus võib olla täielik või osaline, on seotud töö vähenemine ja puudumisega. Paljuski vastab selline kasu lihtsale töötushüvitisele. Peamised erinevused:

 • Perioodil toetus piiratud 26 nädalat 18 kuulise perioodi jooksul
 • 52 nädala pikkune hüvitise periood on piiratud kalatööstusega

Ettevõttes töökoormuse suurenedes, peab töötaja seda tegema.
Lisainformatsioon ja tingimuste kirjeldus

Norras hüvitatakse haiguspäevade eest 100% ja makstakse esimesest päevast. Õigus saada hüvitist on kõigil kes töötavad rohkem kui 4 nädalat uuel töökohal. Seal on 2 tüüpi haiguslehti:

 •  Egenmelding haigusest teavitamine, ilma arsti kinnituseta

Võib kasutada puudumisel haiguse tõttu kuni 3 päeva 16 päeva jooksul. Sõnum haiguse kohta on piiratud kuni 12 päeva aastas.

 • Sykmelding väljastatud arstitõend

Esimene 16 päeva eest maksab tööandja, pärast NAV.

Kõikidel Norra riigis elavatel inimestel on kohustuslik tervisekindlustus. Norras, nagu ka Eestis, on olemas perearstide süsteem ja valvearstid. Külastades arsti, maksavad visiidi eest patsiendid mille maksumus võib erineda osutatud teenustest ja külastusajast. Kõik arstivisiidi summad summeeritakse ja kui summa ületab aastast piirmäära, siis on ülejäänud aasta arstiabi tasuta, st on kaetud kindlustusega. Aastal 2015 piiri omafinantseering on 2185/2670 krooni.
Lapsed ja rasedad naised ei pea maksma visiiditasu, analüüside ega teeninduse eest. Lisainformatsioon tervishoiu kohta.

Eestis välistulu deklareerimine

Seaduse järgi peavad kõik Eesti elanikud tuludeklaratsiooni sisse kandma oma välistulu. Kuid see ei tähenda, et Te peate maksma sellelt tulumaksu. Kohustus tekib ainult siis, kui viibite välismaal vähem kui 183 päeva ja välismaal kinnipeetud tulumaks oli alla Eesti määra. Sel juhul peab maksma kinni erinevuse Eestisse. Paistab, et see kindlasti ei ole väga aus, kuid tulumaksuseaduse § 6, § 45 ja topeltmaksustamise vältimise lepingus Eesti ja Norra vahel 4. artikkel ja 24. artikkel on nii öeldud.
On raske ennustada, kas maksuamet saab teada Teie välistuludest või mitte. Aga eelmisel aastal avastati mitmeid inimesi, kellel paljastus välismaal saadud tulu. Teabe allikaid võib MTA-l olla mitmeid, näiteks Norra pool. Sest nad tunnistavad ausalt et saadavad Eetisse raporteid.
Isegi kui sa ei pea maksma tulumaksu tulu välismaalt, siis võib olla, et sa pead tagasi maksma tagastatud tulumaksu. Arvutuskäik võib muutuda, näiteks ühisdeklaratsiooni puhul, või kui maksumaksja on töötanud osa aastast Eestis ja saanud täieliku mahaarvamiste.
Sest seadus ei luba kasutada mahaarvamist, mida on kirjeldatud peatükis 4 tulumaksuseaduses, kui välisriigi tulu moodustab üle 75% aastasest sissetulekust.

Suutmatus kasutada maksude tasaarvestamist tähendab deklaratsiooni (oma või ühine) ümberarvutamise tulemust ja selle tulemusena maksuvõlg koos intressidega. Maksu- ja Tolliameti teave

Maksutagastuse deklareerimine

Kui maksumaksja on riigi resident, erinevalt Norrast, siis võib tal olla kohustus deklareerida maksutagastust riigis kus ta elab.
Olukord maksutagastuse deklareerimisega on meil keeruline. Asjaolu on selles, et Eesti deklaratsiooni peab täitma palju varem kui Norras ja paljudes teistes riikides. Sellepärast ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata tasutud tulumaksu summat aastas ning võib esineda kõrvalekaldeid. Lisaks on olukorda ajanud keerulisemaks asjaolu, et Norra sotsiaalmaks kuulub kogu tulumaksu sisse, mis hoitakse kinni tööandja poolt ja täpne summa ei ole teada, kuni pole kätte saadud kontrollitud deklaratsioon. Seda võib ainult oletada, sest sotsiaalmaksu määr on 8,2%, kuid mõningatel juhtudel võib see olla täielikult tagastatud maksumaksjale.
Kui uurida üksikasjalikult tulumaksuseaduse § 12, siis tululiikide loetelus ei näitata tulu liiki nagu tagastamistulumaks ja seda on raske nimetada muuks sissetuleku liigiks käesolevas määratletud nimekirjas. Nagu ka seadus ei ütle, kuidas tuleb deklareerida välismaal saadud tulumaksutagastus. Näiteks tulumaksutagastust, mis on MTA poolt tagastatud uuesi Eestis ei maksustata. Segadusse ajab just sõnad: kinnipeetud ja tasutud, mis on üheaegselt seaduses kasutusel.
Ametlik Maksuameti seisukoht on lihtne- tulumaksu tagastust arvutatakse tekkimise meetodist ja lahutavad selle kinnipeetud maksude summast.
Selle tulemusena on kõik või enamik sellest, mida on tagastatud kasutades tegelikku maksusoodustusi, palutakse maksta Eestis, lisades intresse. Ootuspärane positsioon, kas pole?
Meie seaduseid on võimalik tõlgendada erinevalt ja kui seda on võimalik tõlgendada enda kasuks, siis seda peaks kasutama.
Eestis kehtib eraisikutele kassapõhine arvestusmeetod, järelikult peab maksutagastus olema klassifitseeritud jooksvale perioodile ja seda saab märkida järgmises tuludeklaratsioonis.
Sellisel juhul, tulumaks mis tasutakse järgmisel aastal, väheneb 5 korda või vabastatakse sellest, seda siis järgmisel juhul :

 • Käesoleval perioodil viibite mitte vähem kui 183 päeva välismaal
 • Hakkate Eesti mitteresidendiks
 • Kui kinnipeetud tulumaks on sel aastal rohkem kui valem: (aastane sissetulek + tagastatud tulumaks) x 0,20
Seaduse järgi on riigiasutused kohustatud järgima võrdse kohtlemise printsiipi. Arvestades meie olukorda kui rahva koguarvust töötab Eesti elanike välismaal 25000 (Statistikaamet, 2012 aasta I kvartal), seab valikuline tulumaksu hindamine and ebasoodsasse olukorda võrreldes teiste inimestega.
Veel ei võimalda seadus lugeda mahaarvamisi, mis olid tehtud tegelikke kulutuste näol töötades välismaal. Kuidas nii? Üsna tihti on üüripinna kulutused või sõitmine pere juurde väga kõrged ning nendest soodustustest keeldumine teeb töö välismaal mittetulusaks.
Me jälgime üldist olukorda selles küsimuses ja oleme valmis aitama vältimaks topeltmaksustamist kõigile, kes seda vajavad. Plaanime aktiivset lobitööd seadusandlike muudatuste tegemiseks, et selgitada ja parandada Eesti elanikele nende õigusi ja kohustusi välismaalt saadud tulu deklarareerimise küsimustes.